Köp dina runringar hos oss | Stort utbud ringar med runor.
Priser inkl. moms

Laddar

Runor

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse.De äldsta runfynden härstammar från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet av det latinska alfabetet. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä men man har också hittat runskrift på  små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor. Ingen vet vem som uppfann runorna, men man tror att det bygger på något
av de alfabet som användes i Medelhavsområdet. Det finns väldigt många runrader. Den mest kända är Futharken som har fått sitt namn på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ. Andra runalfabet är Gotiska runor, Anglofrisiska runor, Markomanniska runor, skandinaviska runor, Medeltida runor,
urnordiska runraden.