Livets träd - Symbol för livet.
Priser inkl. moms

Laddar

Livets träd - Symbol för livet.

Nu lanserar vi vår Livets träd kollektion.
Trädets symbolik i mytologi och historia.
Träd är en symbol som förekommer inom många religioner och filosofier.
Ett träd som med sina rötter och grenar förenar jorden med himlen har blivit en symbol för vishet, styrka, skönhet, skydd och rikedom.
Eftersom ett träd ger frukt och frön som sen skapar nya träd så har även trädet blivit en symbol för odödlighet.
I nordisk mytologi förekommer trädet Yggdrasil. Det var asagudarnas eget träd och under detta träds grenar samlades asagudarna och rådgjorde med varandra. 
I den bibliska skapelseberättelsen står det om alla de fantastiska växter som växte i Edens Lustgård. 
I Kinesisk mytologi finns också livets träd. Där ritas det tillsammans med draken och fenixen, båda symboler för odödlighet.
Bilden av ett ”världsträd” var också väldigt viktig för mayafolket. De reste stora gröna kors för att symbolisera världsträdet.